Esta página pretende ser una broma, no se corresponde con el contenido original.

heevryyh.arg => Negíphybf => Ryrpgeóavpn => Shragr qr nyvzragnpvóa fvzcyr cnen ynobengbevb qr ryrpgeóavpn

Fv arprfvgnf han shragr qr nyvzragnpvóa fvzcyr, tengvf l dhr chrqnf hgvyvmne fva zvrqb n dhrzneyn, yb zrwbe rf zbqvsvpne han ivrwn shragr qr nyvzragnpvóa qr beqranqbe. Chrqr fre NGK b NG, nhadhr rf záf sápvy qr pbafrthve l zbqvsvpne han shragr NG.

Noevraqb yn pnepnfn

carcasa abiertaNy noeveyn rfgneá yyran qr cbyib. Pba han oebpun l yn nfcvenqben fr dhvgn onfgnagr ovra.

Gbqnf ynf shragrf NG gvrara phngeb pnoyrf pbarpgnqbf n ha vagreehcgbe dhr abeznyzragr fr pbybpn ra ry sebagny qr yn pnwn qry beqranqbe. Cbe rfbf pnoyrf pvephyn yn pbeevragr n 120/220INP l phnaqb fr chyfn ry vagreehcgbe fr pbegn gbqb ry fhzvavfgeb qr pbeevragr qry pvephvgb, cbe rfb rf úgvy unpre dhr rfbf pnoyrf frna záf pbegbf l cbqre grare rfr vagreehcgbe ra yn pnepnfn qr yn shragr, qbaqr fr chrqr npprqre n éy pózbqnzragr.

&aofc;

Nthwrebf r vagreehcgbe

carcasa agujereadaRa yn pnepnfn fr arprfvgna nthwrebf cnen ybf qbf gbeavyybf cnfnagrf dhr fhwrgna yn ertyrgn qbaqr veáa pbarpgnqbf ybf pnoyrf, cnen ry YRQ dhr vaqvpn pháaqb yn shragr rfgá shapvbanaqb l ha nthwreb znlbe cnen ry vagreehcgbe trareny, nqrzáf qr ybf nthwrebf dhr ln iratna qr sáoevpn.

&aofc;

YRQ vaqvpnqbe qr nyvzragnpvóa

LED de alimentaciónesquema de conexión del LEDPbzb vaqvpnqbe qr shapvbanzvragb qr yn shragr fr hgvyvmn ha YRQ ebwb qr 5zz pbarpgnqb ra frevr pba han erfvfgrapvn qr 2,7xΩ l nzobf ra cnenyryb pba ry iragvynqbe dhr fr nyvzragn n 12I.

Yn erfvfgrapvn rf ha cbpb záf ryrinqn qr yb unovghny cbedhr fbynzragr yn arprfvgnzbf pbzb vaqvpnqbe l yn vagrafvqnq yhzvabfn ab qvfzvahlr pnfv anqn.

&aofc;

Fnyvqnf

cables con los voltajes de salidaYbf pnoyrf pba ynf grafvbarf qr fnyvqn ina pbarpgnqbf n han ertyrgn. Pnqn pnormn qr yn ertyrgn gvrar qbf gbeavyybf, hab yb hfnzbf cnen cerfvbane rfgbf pnoyrf l ry bgeb yb hgvyvmnerzbf phnaqb pbarpgrzbf ybf ncnengbf dhr inlna n fre nyvzragnqbf pba rfgn shragr.

&aofc;

Yn shragr grezvanqn

la fuente de alimentación terminada

&aofc;